Alueiden uudistumisen neuvottelukunta

Valtioneuvosto asetti 17.12.2015 laajasti aluekehittämisen kokonaisuutta tarkastelevan Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) hallituskaudeksi. Aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä on toiminut alueiden kehittämislain mukainen alue- ja rakennepolitiikan asioihin keskittynyt neuvottelukunta (ARNE).

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • linjata laajasti aluekehittämiseen liittyviä strategisia kokonaisuuksia ja rahoitusta
  • linjata ja yhteen sovittaa eri hallinnonalojen toimia aluekehittämisessä
  • linjata hallituskaudelle laadittava aluekehittämispäätös sekä muita merkittäviä alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia
  • seurata ja ennakoida alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta

Puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä. Jäsenistöön kuuluu kansliapäälliköt liikenne- ja viestintäministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja ympäristöministeriöstä sekä Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja. Neuvottelukunnassa on maakuntien liittojen, ELY-keskusten, aluehallintovirastojen sekä suurten kaupunkien edustus. Neuvottelukunnassa on myös kaksi edustajaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Lisätietoja: Petra Stenfors

Seuraa alueiden uudistumisen neuvottelukunnan kokousta suorana nettilähetyksenä

Aluekehittämisen kokonaisuutta tarkasteleva Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE) pitää Avoin hallinto-teemaan liittyen yleisölle avoimen kokouksen perjantaina 17.11.2017 klo 13.30-15.00.

Kokouksessa puhetta johtaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Esillä ovat mm. seuraavat asiat:

  • Maakuntauudistuksen ajankohtaisasiat
  • Aluekehittämisen tilannekuvan ja keskustelujen valmistelutilanne
  • Kaupunkipolitiikan kehittämisnäkymiä

Kokous on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.

Kokousta voi seurata osoitteesta:

mediaserver.fi/live/tem