Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Lakiluonnosta alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on valmistelussa.  Uudistuksella siirretään tehtäviä tuleville maakunnille, selkeytetään palveluita ja lisätään niiden asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on huolehtia siitä, että Suomen alueellinen kehittäminen ja kasvun aikaansaaminen perustuu valtion, maakuntien ja kuntien kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen. Maakunnat kehittävät kasvunsa itse omien menestysreseptiensä avulla ja kasvu kumpuaa jokaisen alueen omista vahvuuksista.

Lakiluonnokset helmikuussa 2018

Hallituksen esitys on tällä hetkellä laintarkastuksessa ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2018.

Luonnos pykälistä

Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista

Luonnos yleisperusteluista

Lakiluonnokset lokakuussa 2017

Lakiluonnoksen valmistelu on jatkunut lausuntokierroksen jälkeen ja lokakuussa 2017 järjestetään sidosryhmäkuuleminen.

Luonnos pykälistä

Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista

Luonnos yleisperusteluista

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista oli lausunnolla kevättalvella. Siitä annettiin noin 340 lausuntoa, joista

  • kuntien lausuntoja oli yli 190,
  • maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen lausuntoja 45,
  • järjestöjen lausuntoja yli 50,
  • ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten lausuntoja noin 30 ja
  • kuntayhtymien ja ammattikorkeakoulujen lausuntoja noin 20.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynyt lausunnot läpi ja lakiesitystä viimeistellään niiden ja maakunta- ja soteuudistuksen uusien linjausten pohjalta. Linkit lausuntokoosteisiin vastaajatahoittain löytyvät sivun alareunassa. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2018.  

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä, puh. 029 50 64115

Lausuntopyyntömateriaaleja ja lausuntokoosteita koskevat tekniset kysymykset, suunnittelija Merja Pennanen, puh. 029 50 64939.