Hallituksen esitystä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista viimeistellään

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on viimeistelyä vailla valmis. Uudistuksella siirretään tehtäviä vuoden 2019 alusta toimintansa aloittaville maakunnille, selkeytetään palveluita ja lisätään niiden asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on huolehtia siitä, että Suomen alueellinen kehittäminen ja kasvun aikaansaaminen perustuu valtion, maakuntien ja kuntien kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen. Maakunnat kehittävät kasvunsa itse omien menestysreseptiensä avulla ja kasvu kumpuaa jokaisen alueen omista vahvuuksista. 

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista oli lausunnolla kevättalvella. Siitä annettiin noin 340 lausuntoa, joista

  • kuntien lausuntoja oli yli 190,
  • maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen lausuntoja 45,
  • järjestöjen lausuntoja yli 50,
  • ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten lausuntoja noin 30 ja
  • kuntayhtymien ja ammattikorkeakoulujen lausuntoja noin 20.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynyt kaikki lausunnot läpi ja lakiesitystä viimeistellään niiden pohjalta. Linkit lausuntokoosteisiin vastaajatahoittain löytyvät sivun alareunassa. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2017.

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä, puh. 029 50 64115

Lausuntopyyntömateriaaleja ja lausuntokoosteita koskevat tekniset kysymykset, suunnittelija Merja Pennanen, puh. 029 50 64939.