Aluekehityksen seuranta ja ennakointi

Alueiden kehityksen seurannassa hyödynnetään laaja-alaisesti sekä kansallisia että kansainvälisiä tilasto- ja tutkimuslähteitä. Alueellista tutkimus- ja ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään runsaasti myös maakuntien liitoissa ja ELY-keskuksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi alueellista ennakointityötä ja sen yhteensovitusta kansallisen ennakoinnin kanssa. Ennakointi on tulevaisuustyötä, jossa koulutuksen ja osaamisen ohella korostuu jatkossa rakennemuutoksen ennakointi.

Ministeriö julkaisee vuosittain keväällä seurantaraportin alueiden kehityksestä. Raportissa tarkastellaan väestö- ja työllisyyskehitystä sekä yritysten liikevaihdon kehitystä päätoimialoittain.

Aluekehitystä kuvaavat tilastotiedot

Tilastomuuttujista lyhyemmällä aikavälillä seurataan lähinnä työmarkkinatilannetta ja yritysten suhdanteita maakunnittain. Pidemmän aikavälin keskeisiä muuttujia ovat alueiden talous ja kilpailukyky sekä väestönkehitys.

Aluekehitystä kuvaavia tilastotietoja on tallennettu TEM:n toimialapalvelun ylläpitämään ToimialaOnline -tietokantaan indikaattoreina ja aikasarjoina. Aluetasona tarkastelussa on maakunta ja eräiltä osin seutukunta.

Paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutuluokitus

Alueiden kehittämisen ja suunnittelun haaste on alueiden erilaisuuden huomioiminen. Kuntakoon suurentuessa kuntapohjaiset luokitukset soveltuvat yhä heikommin alueiden erojen tunnistamiseen. Paikkatietoihin perustuva kaupunki-maaseutu-alueluokitus tunnistaa erilaiset kaupunkimaiset ja maaseutumaiset alueet sekä näiden välivyöhykkeet hallinnollisia alueita tarkemmin.
Luokitus on katseltavissa ja aineisto ladattavissa SYKE:n ympäristö- ja paikkatietopalvelussa.

Lisätietoja: Hanna-Maria Urjankangas