Aluekehittämisen uudistaminen

Maakuntauudistuksen myötä valtion ja maakuntien suhdetta ja toimintatapoja rakennetaan osin uudelleen. Maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia myös aluekehittämisen suunnitteluun, toimintatapoihin ja toimijoiden rooleihin. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut uudistamista yhteistyössä eri ministeriöiden, aluehallinnon ja muiden alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa.

Maakuntauudistuksen jälkeen alueiden kehittämisestä vastaavat maakunnat omalla alueellaan, kunnat omalla alueellaan sekä valtio. Maakunnat vastaavat alueensa strategisesta kehittämisestä yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Kunnilla on tärkeä tehtävä luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä.

Valtiolla on jatkossakin vahva intressi alueiden elinvoiman ja kasvun - ja sitä kautta koko Suomen menestymisen edistämisessä.

Tutkimus maakuntauudistuksen
vaikutuksista vallan ja vastuun suhteisiin

Tammikuussa 2017 valmistui tutkimusraportti maakuntauudistuksen vaikutuksista aluekehittämisjärjestelmään sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen palvelujen asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen (VAAKA-hanke). Sen toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtama konsortio, jossa olivat mukana Melkior Oy ja Tempo Economics Oy.

Tutkimus on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimus tehtiin työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta ja sen etenemistä ohjasi poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Linkki tutkimukseen.