Elintärkeiden toimintojen turvaaminen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

Huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Kukin ministeriö kehittää huoltovarmuutta omalla toimialallaan. Työvoiman saannin turvaaminen tukee huoltovarmuutta.

Huoltovarmuuden periaatteet muodostuvat väestön toimeentulon, välttämättömän talouden jatkuvuuden, maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten ja infrastruktuurin vähimmäistarpeiden turvaamisesta.

Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huomioon nämä vähimmäistarpeet. Tavoitteet toimivat perustana myös työvoiman saannin turvaamiselle.

Turvaamisen tason vaatimukset riippuvat yhteiskunnan uhkista ja riskeistä. Huoltovarmuuden turvaamiseksi kaikissa oloissa on luotava ja ylläpidettävä riittävä valmius hyödykkeiden tuottamiseksi sekä tuotannon, jakelun, kulutuksen ja ulkomaankaupan ohjaamiseksi.