Iskukykyiset palvelut (IE2) -ohjelma tuottaa parempia palveluita

ELY-keskusten valtakunnalliset yt-neuvottelut päättyivät tammikuussa 2015. Osana neuvotteluja sovittiin siitä, että ELY-keskusten toiminnan kehittämistä jatketaan. ELY-keskusten johtoryhmä päätti 24.3.2015 käynnistää Iskukykyinen ELY2 –ohjelman. Ohjelman nimi päivitettiin vuoden 2017 alusta Iskukykyiset palvelut (IE2) –ohjelmaksi. Iskukykyiset palvelut (IE2) -ohjelman tavoitteena on tukea käynnissä olevaa alueuudistusta ja erityisesti valmisteilla olevien maakuntien ja valtion viraston palvelujen digitalisoimista ja asiakaslähtöisten palvelujen tuottamista.

Iskukykyiset palvelut (IE2) –ohjelmalla tavoitellaan merkittäviä hyötyjä kansalaisten, yritysten ja hallinnon näkökulmasta. Ohjelma tähtää toimintatapojen ja -järjestelmien kehittämiseen, sähköistämiseen ja yksinkertaistamiseen. Hallinnollisen taakan purkaminen niin asiakkaalta kuin hallinnon sisäisestä toiminnasta on keskeinen tavoite. Hallinnollisen taakan purkaminen kaikilta tasoilta vapauttaa viranomaisilta aikaa varsinaiseen asiakastyöhön.

Ohjelma jakautuu viiteen osahankkeeseen:

  • Palvelujen kehittäminen
  • Toiminnan peruspilareiden rakentaminen
  • Asiakaspalvelun tehostaminen
  • Hankintojen sähköistäminen
  • Osaamisen ja toiminnan kehittäminen

Iskukykyiset palvelut (IE2) –ohjelman toimikausi on 1.4. – 31.12.2017

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka paivi.blinnikka(at)ely-keskus.fi
tukiryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen(at)ely-keskus.fi