Paremmat palvelut - iskukykyinen ELY2 –ohjelma (IE2)

ELY-keskusten valtakunnalliset yt-neuvottelut päättyivät tammikuussa 2015. Osana neuvotteluja sovittiin siitä, että ELY-keskusten toiminnan kehittämistä jatketaan. ELY-keskusten johtoryhmä päätti 24.3.2015 käynnistää Iskukykyinen ELY2 –ohjelman. Iskukykyinen ELY2 -ohjelman (IE2) tarkoituksena on jatkaa kaikkien ohjaavien tahojen yhteistyönä keväällä 2013 käynnistynyttä ELY toiminnan uudistamistyötä hallittuna ja määrätietoisena kokonaisuutena ELY palveluiden viitoittamaan tavoitetilaan pääsemiseksi.

IE2-ohjelmakokonaisuudella tavoitellaan merkittäviä hyötyjä kansalaisten, yritysten ja hallinnon näkökulmasta. Ohjelma tähtää toimintatapojen ja -järjestelmien kehittämiseen, sähköistämiseen ja yksinkertaistamiseen. Hallinnollisen taakan purkaminen niin asiakkaalta kuin hallinnon sisäisestä toiminnasta on keskeinen tavoite. Hallinnollisen taakan purkaminen kaikilta tasoilta vapauttaa viranomaisilta aikaa varsinaiseen asiakastyöhön.

Ohjelma jakautuu viiteen osahankkeeseen:

  • Palvelumuotoiluhanke
  • Toiminnan peruspilareiden rakentaminen
  • Asiakaspalvelun tehostaminen
  • Hankintojen sähköistäminen
  • Osaamisen ja toiminnan kehittäminen

IE2-ohjelman toimikausi on 1.4. – 31.12.2017

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala

ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka paivi.blinnikka(at)ely-keskus.fi
tukiryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen(at)ely-keskus.fi