Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan 4.12.2012. Se korvasi energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) ja ns. CHP-direktiivin (Direktiivi hyötylämpöön perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla, 2004/8/EY).

 

TEM asetti 26.11.2012 työryhmän valmistelemaan energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa ja työryhmän mietintö valmistui tammikuussa 2014. Energiatehokkuuslaki, jolla direktiivi toimeenpannaan, tuli voimaan 1.1.2015.

 

TEM on valmistellut keväällä 2016 lakia energiatehokkuuslain muuttamisesta. Muutosten tarkoituksena on panna täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin säännökset julkisten elinten hankkimien tuotteiden, palvelujen ja rakennusten energiatehokkuusvaatimukset. Muutoksilla vahvistettaisiin julkisen sektorin roolia energiatehokkaiden hankintojen edistäjänä.

 

Lisätietoja: Timo Ritonummi, Pentti Puhakka, Outi Kumpuvaara