Energy Star

Energy Star on energiatehokkuuden merkintäjärjestelmä, jonka perusti Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (EPA) vuonna 1992. Kyseessä on vapaaehtoinen energiamerkintäohjelma, johon laitevalmistajat, myyjät ja jälleenmyyjät voivat liittyä.

EU osallistuu Energy Star –järjestelmään toimistolaitteiden osalta. Yhdysvalloilla ja EU:lla on vuodesta 2001 ollut sopimus toimistolaitteiden energiatehokkuutta edistävästä Energy Star –ohjelmasta. Nykyinen viiden vuoden sopimus Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitettiin alkuvuodesta 2013.

Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus on pantu EU:ssa toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 106/2008 toimistolaitteiden merkintöjä koskevasta ohjelmasta. Energy Star –ohjelma on vapaaehtoinen, mutta asetuksen 6. artikla velvoittaa keskushallintoviranomaisia käyttämään toimistolaitteiden hankinnoissa vähintään Energy Star –tason energiatehokkuusvaatimuksia.

Ohjelma koskee seuraavia toimistolaitteita:

  • tietokoneet
  • tietokoneiden näytöt
  • kuvantamislaitteet (kopiokoneet, faksit, tulostimet, skannerit, postituskoneet, monitoimilaitteet).

Lisätietoja: Pekka Kärpänen