Euroopan komission REFIT-ohjelma

REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) on Euroopan komission vuonna 2012 käynnistämä ohjelma, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa EU-lainsäädäntöä ja vähentää sääntelyn kustannuksia.

Tavoitteena on selkeä, vakaa ja ennustettava sääntelykehys, joka samalla tulee kasvua ja työllisyyttä.

Tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan toimivaa yhteistyötä komission, Euroopan Parlamentin, Euroopan neuvoston, EU:n jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kesken.

Euroopan komission REFIT-ohjelma

Lisätietoja: Anu Laitinen