Euroopan unionin uusi tilintarkastussääntely

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat uudistaneet Euroopan unionin tilintarkastussääntelyä antamalla direktiivin ja asetuksen huhtikuussa 2014.

EU:n tilintarkastusasetus astui voimaan ilman eri täytäntöönpanoa kansallisen lainsäädäntöön 17.6.2016. Kansallisen lainsäädännön EU-säädöksiin perustuvat muutokset ovat käsiteltävinä eduskunnassa. Tilintarkastusdirektiivin muutos ja tilintarkastusasetus nivoutuvat yhteen ja muodostavat tilintarkastusalalle uuden sääntelykokonaisuuden.

Lisätietoja: Mika Björklund