Finnvera sijoittaa varhaisen vaiheen yrityksiin

Finnvera Oyj:n suorat sijoituskohteet ovat suomalaisia, innovatiivisia ja teknologiapainotteisia pienyrityksiä. Elinkaarellaan ne ovat varhaisessa vaiheessa tai vasta perusteilla. Finnvera toteuttaa sijoitukset tytäryhtiönsä Aloitusrahasto Vera Oy:n kautta.

Finnvera edistää toiminnallaan yksityisten pääomien saatavuutta yritysten alkuvaiheeseen. Aloitusrahasto Vera Oy tekee yhteissijoituksia kohdeyhtiöihin yksityisten henkilösijoittajien eli bisnesenkeleiden sekä pääomarahastojen kanssa. Finnveran uusien pääomasijoitusten tekeminen päättyy siirtymävaiheen jälkeen vuoden 2017 loppuun mennessä. Alkuvaiheen yritysten riskirahoituksen edistämistä hoitaa jatkossa vuonna 2014 toimintansa käynnistänyt Tekes Pääomasijoitus Oy. 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Finnvera Oyj:n elinkeinopoliittisesta ja omistajaohjauksesta ja asettaa tavoitteita myös pääomasijoitustoiminnalle.

Lisätietoja: Jyrki Orpana