Hakeminen ja maksatus

Energiatukea haetaan Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta.

https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/energiatuki/

Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen tai selvityshankkeissa tilauksen tekeminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa, ja selvityshankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 250 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää myös tuen myöntämisestä, jos investointihanke liittyy uuden teknologian käyttöönottoon ja selvityshanke uuden palvelun tai menetelmän kehittämiseen. Muutoin tuen myöntämisestä päättää Tekes.

Lopputilitystä tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamisesta. Maksatuksen hoitaa tukipäätöksessä mainittu viranomainen hankkeen edistymisen ja asiakkaan tekemien tilitysten perusteella. ELY-keskusten tekemiin päätöksiin liittyen maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemiin tukipäätöksiin haetaan maksatusta edelleenkin suoraan työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Tekesin tekemiin päätöksiin suoraan Tekesistä. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä KEHAn osalta käytetään alla olevaa lomaketta Tekesin osalta maksatusta haetaan Tekesin sähköisestä järjestelmästä.