Käynnissä olevat lausuntokierrokset, nosto hankeikkunasta


HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta: Sähkökaupan keskitettyyn tiedonvaihtoon (datahub) liittyvät muutokset

LAUSUNTOKIERROS 20.4.2018 - 16.5.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä

LAUSUNTOKIERROS 20.3.2018 - 22.5.2018

Työryhmän muistio lähetettiin lausuntokierrokselle ti 20.3.2018, lausuntoaika päättyy ti 22.5.2018. Ruotsinkieliset pykäläehdotukset liitetään asiakirjoihin lausuntoaikana.