ILOa koskevat julkaisut ja raportit

Ajankohtaista

Monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskeva kolmikantainen periaatejulistus 
(MNE declaration)

- Päivitetty keväällä 2017, pääuudistukset koskevat mm. UN Guiding Principles ja Agenda-2030 viittausten sekä liitteen II (operationaaliset työkalut) lisäämistä.

Painetut julkaisut

ILOn yleissopimukset 

Kolmikantainen periaatejulistus

Työpaikkaväkivalta palvelualoilla ja ilmiön vastaiset toimet

Vajaakuntoisasioiden hoitaminen työpaikalla

ILOn julistus globalisaation sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta 2008

Linkit ja tiedostot

ILO Constitution

ILOn perussääntö, suomennos, 2017

Standing Orders of the International Labour Conference

Käsikirja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten ja suositusten käsittelymenettelystä, 2007

ILO World Employment and Social Outlook: Trends 2016

ILO global estimates on migrant workers, 2015

Yleissopimusten uudistamisesta

Standards Review Mechanism (SRM), 2016 (kolmikantainen ryhmä)

Analysis - in the light of the European Union acquis - of ILO up to date Conventions, 2013

Cartier Working Party conclusions, 2002

Suomen ILO-neuvottelukunnan muut julkaisut

Toimintakertomus 2016 ja -suunnitelma 2017

ILO-sopimusten ratifiointitarveselvitys, 2002

Toimintakertomus 2015 ja -suunnitelma 2016

Toimintakertomus 2014 ja -suunnitelma 2015

Työkonferenssiraportit

Konferenssiraportti ym. 2016

Konferenssiraportti ym. 2015

Konferenssiraportti ym. 2014

Konferenssiraportti 2013

Konferenssiraportti 2012

Konferenssiraportti 2011

Konferenssiraportti 2010

Konferenssiraportti 2009

Konferenssiraportti 2008