ILOn yleissopimus- ja suositustekstejä

Valikoituja ILOn yleissopimustekstejä sekä sopimus- ja suositusluettelot on julkaistu suomeksi vuoteen 2005 saakka kirjana.

ILOn yleissopimukset -kirja

ILO-sopimusten ratifiointitarveselvitys, 2002

Uudemmat hallituksen esitykset (HE) käsittelytietoineen

170 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, ratifioitu 21.1.2014
HE 91/2013

174 Yleissopimus, joka koskee suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, ratifioitu 28.2.2013
HE 71/2012 (myös suositus nro 181)

MLC, Yleissopimus, joka koskee merityötä, 2006, ratifioitu 9.1.2013
HE 80/2012

187 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuuden ja ‑terveyden edistämistä, 2006, ratifioitu 26.6.2008
HE 174/2007 (myös suositus nro 197)

188  Yleissopimus, joka koskee kalastusalan työtä, 2007
HE 187/2008  (myös suositus nro 199)

189 Yleissopimus, joka koskee kotitaloustyötä, 2011, ratifioitu 8.1.2015
HE 93/2014, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laeiksi jne. (myös suositus nro 201)

P29 Pakollista työtä koskevaan sopimukseen (nro 29, 1930) liittyvä pöytäkirja, 2014, ratifioitu 21.1.2017
HE 69/2016 (myös suositus nro 203) 
Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (980/2016)
Voimaanpanoasetuksen (126/2017) 23.2.2017 mukaan laki tulee voimaan 27.1.2018, ks. myös finlex.fi, SopS 28/2017 (asetus ja teksti)  ja 29/2017 (laki)

HE 167/2016 merityöyleissopimuksen 2006 ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi jne.
Laki ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
(1114/2016)
Voimaanpanoasetuksen (125/2017)  23.2.2017 mukaan laki tulee voimaan 27.7.2017, ks. myös finlex.fi, SopS 26/2017 (asetus ja teksti) ja 27/2017 (laki).

Merityöyleissopimuksen 2006 ohjeiston ja merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen nro 185 liitteiden vuoden 2016 muutokset, ks. Konferenssiraportti ym. 2016

Eduskuntakäsittelyssä olevat ILO-asiat

HE 264/2014 itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä jne.

Uudemmat ILO-suositukset

197 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva suositus, 2006, liittyy sopimukseen nro 187, HE 174/2007

198 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006, HE 29/2007

199 Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007, liittyy sopimukseen nro 188, HE 187/2008

200 HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus, 2010

201 Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus, 2011, liittyy sopimukseen nro 189, HE 93/2014

202 Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskeva suositus, 2012

203 Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä, 2014, liittyy pöytäkirjaan P29, HE 69/2016

204 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015, ILO-asiakirja 2/2015

ILOn työkonferenssissa  2017 hyväksytty suosituksen 71 uudistaminen koskemaan rauhaa, turvallisuutta ja kriisinkestokykyä edistävää ihmisarvoista työtä, linkki ILOn sivuston englanninkieliseen versioon. Suomen lausunnot ovat edellisellä sivulla.