ILOn yleissopimus- ja suositustekstejä

Valikoituja ILOn yleissopimustekstejä sekä sopimus- ja suositusluettelot on julkaistu vuoteen 2005 saakka kirjana.

ILOn yleissopimukset -kirja

Uudemmat hallituksen esitykset (HE) käsittelytietoineen

170 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, ratifioitu 21.1.2014
HE 91/2013, työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

174 Yleissopimus, joka koskee suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, ratifioitu 28.2.2013
HE 71/2012, suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (myös suositus nro 181)

MCL, Yleissopimus, joka koskee merityötä, 2006, ratifioitu 9.1.2013
HE 80/2012, merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

187 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuuden ja ‑terveyden edistämistä, 2006, ratifioitu 26.6.2008
HE 174/2007, 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (myös suositus nro 197)

188  Yleissopimus, joka koskee kalastusalan työtä, 2007, ei ratifioitu
HE 187/2008, 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta (myös suositus nro 199)

189 Yleissopimus, joka koskee kotitaloustyötä, 2011, ratifioitu 8.1.2015
HE 93/2014, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (myös suositus nro 201)

P29 pakollista työtä koskevaan sopimukseen (nro 29, 1930) liittyvä pöytäkirja, 2014
HE 69/2016, pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (myös suositus 203) 

Eduskuntakäsittelyssä olevat ILO-asiat

HE 167/2016 merityöyleissopimuksen 2006 ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi jne.
HE 69/2016 pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä ym.
HE 264/2014 itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä

Uudemmat ILO-suositukset

Suositus nro 197 joka koskee työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä, 2006, liittyy sopimukseen nro 187, HE 174/2007

Työsuhdetta koskeva suositus nro 198, 2006, HE 29/2007

Kalastusalan työtä koskeva suositus nro 199, 2007, liittyy sopimukseen nro 188, HE 187/2008

HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus nro 200, 2010

Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus nro 201, 2011, liittyy sopimukseen nro 201, HE 93/2014

Sosiaalisen suojelun kansallisista vähimmäistasoja koskeva suositus 202, 2012

Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä nro 203, 2014, liittyy pöytäkirjaan P29, HE 69/2016

Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus nro 204, 2015, ILO-asiakirja 2/2015