ILOn yleissopimus- ja suositustekstejä

Valikoituja ILOn yleissopimustekstejä sekä sopimus- ja suositusluettelot on julkaistu suomeksi vuoteen 2005 saakka kirjana.

ILOn yleissopimukset -kirja

ILO-sopimusten ratifiointitarveselvitys, 2002

Uudemmat hallituksen esitykset (HE) käsittelytietoineen

170 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, ratifioitu 21.1.2014
HE 91/2013, työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

174 Yleissopimus, joka koskee suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, ratifioitu 28.2.2013
HE 71/2012, suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (myös suositus nro 181)

MLC, Yleissopimus, joka koskee merityötä, 2006, ratifioitu 9.1.2013
HE 80/2012, merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

187 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuuden ja ‑terveyden edistämistä, 2006, ratifioitu 26.6.2008
HE 174/2007, 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (myös suositus nro 197)

188  Yleissopimus, joka koskee kalastusalan työtä, 2007
HE 187/2008, 96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta (myös suositus nro 199)

189 Yleissopimus, joka koskee kotitaloustyötä, 2011, ratifioitu 8.1.2015
HE 93/2014, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (myös suositus nro 201)

P29 Pakollista työtä koskevaan sopimukseen (nro 29, 1930) liittyvä pöytäkirja, 2014, Tasavallan presidentti päätti 18.11.2016 ratifioida pöytäkirjan
HE 69/2016, pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (myös suositus nro 203) 
Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (980/2016)
Voimaanpanoasetuksen (  / 2017) 23.2.2017 mukaan laki tulee voimaan 27.1.2018.

HE 167/2016 merityöyleissopimuksen 2006 ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi jne.
Laki ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (1114/2016)
Voimaanpanoasetuksen (  /2017)  23.2.2017 mukaan laki tulee voimaan 27.7.2017

Eduskuntakäsittelyssä olevat ILO-asiat

HE 264/2014 itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä jne.

Uudemmat ILO-suositukset

197 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva suositus, 2006, liittyy sopimukseen nro 187, HE 174/2007

198 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006, HE 29/2007

199 Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007, liittyy sopimukseen nro 188, HE 187/2008

200 HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus, 2010

201 Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus, 2011, liittyy sopimukseen nro 189, HE 93/2014

202 Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskeva suositus, 2012

203 Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä, 2014, liittyy pöytäkirjaan P29, HE 69/2016

204 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015, ILO-asiakirja 2/2015

ILOn työkonferenssin toisessa käsittelyssä kesällä 2017:
Suosituksen nro 71 (työtilaisuuksien järjestäminen siirtymäkautena sodasta rauhaan) uudistaminen koskemaan rauhaa, turvallisuutta ja kriisinkestokykyä edistävää ihmisarvoista työtä (linkki on ILOn sivulle). Suomen lausunnot ovat edellisellä sivulla.