ILOn yleissopimus- ja suositustekstejä

Valikoituja ILOn yleissopimustekstejä sekä sopimus- ja suositusluettelot on julkaistu suomeksi vuoteen 2005 saakka kirjana.

- MLC, 2006  on korvannut merialan sopimukset 7 - 9, 16, 22, 23, 53 - 58, 68 - 70, 72 - 76, 91 - 93, 109, 133, 134, 145 - 147, P147, 163 - 166 ja 178 -180  (yht. 37) 
- 2017 on kumottu sopimukset 4, 15, 28, 41, 60 ja 67
- 2018 kumottaneen sopimukset 21, 50, 64, 65, 86 ja 104 sekä suositukset 7, 61 ja 62

ILOn yleissopimukset -kirja, 2005
ILO-sopimusten ratifiointitarveselvitys, 2002

Uudemmat hallituksen esitykset (HE) käsittelytietoineen

SopS -linkit ovat Finlexin Valtiosopimukset-tietokantaan, josta teksti on käytettävissä.

170 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, ratifioitu ILOssa 21.1.2014
HE 91/2013
Laki 996/2013 myös SopS 29/2015 tuli voimaan 21.1.2015, asetus 1348/2014 ja sopimusteksti: SopS 30/2015

174 Yleissopimus, joka koskee suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, ratifioitu ILOssa 28.2.2013
HE 71/2012 (myös suositus nro 181)
Laki 952/2012 myös SopS 45/2013 tuli voimaan 28.2.2014, asetus 333/2013 ja sopimusteksti: SopS 46/2013

MLC, Yleissopimus, joka koskee merityötä, 2006, ratifioitu ILOssa 9.1.2013
HE 80/2012
Laki 951/2012 myös SopS 51/2013 tuli voimaan 9.1.2014, asetus 385/2013 ja sopimusteksti: SopS 52/2013 
- vuoden 2014 ohjeiston muutokset, HE 167/2016, ratifioitu ILOssa 27.1.2017, voimaan 27.7.2017

Ajantasainen MLC-suomennos 2018

187 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuuden ja ‑terveyden edistämistä, 2006, ratifioitu ILOssa 26.6.2008
HE 174/2007 (myös suositus nro 197)
Laki 378/2008 myös SopS 121/2008 tuli voimaan 26.6.2009, asetus 970/2008 ja sopimusteksti: SopS 122/2008

188  Yleissopimus, joka koskee kalastusalan työtä, 2007
HE 187/2008 (myös suositus nro 199)

189 Yleissopimus, joka koskee kotitaloustyötä, 2011, ratifioitu ILOssa 8.1.2015
HE 93/2014, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laeiksi jne. (myös suositus nro 201)
Laki 1001/2014 myös SopS 21/2015 tuli voimaan 8.1.2016, asetus 133/2015 ja sopimusteksti: SopS 22/2015

P29 Pakollista työtä koskevaan sopimukseen (nro 29, 1930) liittyvä pöytäkirja, 2014, ratifioitu ILOssa 27.1.2017
HE 69/2016 (myös suositus nro 203) 
Laki 980/2016 myös SopS 28/2017 tuli voimaan 27.1.2018, asetus 126/2017 ja sopimusteksti: SopS 29/2017

HE 167/2016 merityöyleissopimuksen 2006 ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi jne, ilmoitus ILOlle 27.1.2017
Laki 1114/2016 myös SopS 26/2017 tuli voimaan 27.7.2017, asetus 125/2017 ja sopimusteksti: SopS 27/2017

Merityöyleissopimuksen 2006 ohjeiston vuoden 2016 muutokset
ks. Ajantasainen MLC-suomennos (merkityt muutokset)

Merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimus (muutettu 2003) 
HE 196/2004 ja sen liitteiden vuoden 2016 muutokset

Eduskuntakäsittelyssä olevat ILO-asiat

HE 264/2014 itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä jne.

Uudemmat ILO-suositukset

197 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva suositus, 2006, liittyy sopimukseen nro 187, HE 174/2007

198 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006, HE 29/2007

199 Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007, liittyy sopimukseen nro 188, HE 187/2008

200 HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus, 2010

201 Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus, 2011, liittyy sopimukseen nro 189, HE 93/2014

202 Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskeva suositus, 2012

203 Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä, 2014, liittyy pöytäkirjaan P29, HE 69/2016

204 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015

205 Suositus työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä rauhan ja selviytymiskyvyn edistämiseksi, 2017