Työneuvoston jäsenet

Työneuvoston jäsenet toimikaudella 1.4.2015-31.3.2018

Puheenjohtaja:

laamanni Pekka Pärnänen, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

Lakimiesjäsen:

puheenjohtaja Silja Romo, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
1. varajäsen: hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö
2. varajäsen: neuvotteleva virkamies Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

Työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen:

johtaja Arto Teronen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
1. varajäsen: johtaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö
2. varajäsen: neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
1. varajäsen: lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
2. varajäsen: asiantuntija Minna Etu-Seppälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

asiantuntija Simopekka Koivu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (30.6.2017 asti)
lakimies Laura Häyrinen, Kemianteollisuus ry (1.7.2017 alkaen)
1. varajäsen: asiantuntija Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
2. varajäsen: ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen, Teknologiateollisuus ry

johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, Kunnallinen työmarkkinalaitos
1. varajäsen: hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos
2. varajäsen: neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, Kunnallinen työmarkkinalaitos

lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (30.6.2017 asti)
lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (1.7.2017 alkaen)
1. varajäsen: lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
2. varajäsen: lakimies Arja Pohjola, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

lakimies Inka Douglas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
1. varajäsen: neuvottelupäällikkö Juha Niittylä, Tehy ry
2. varajäsen: lakimies Minna Ahtiainen, Ammattiliitto Nousu ry

työmarkkinajohtaja Jaana Meklin, Suomen Farmasialiitto SFL ry
1. varajäsen: lakiyksikön johtaja Jan Degerlund, Suomen Ekonomit SEFE ry
2. varajäsen: neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry