Alueelliset kehitysnäkymät 2/2017

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2017 aikana. Alueilla ennakoidaan, että talouden ja työllisyyden nousujohteinen kehitys jatkuu edelleen. Positiiviset näkymät kattavat käytännössä koko maan, eikä millään alueella nähdä vielä merkkejä kasvun taittumisesta. Talouskasvu näkyy vilkastuneena työvoiman kysyntänä useilla ammattialoilla, samalla tosin murheet työvoiman saatavuudessa yleistyvät. Työttömyyden lasku on jatkunut kaikilla alueilla ja tulevaisuus näyttää tässäkin suhteessa valoisalta. Alueiden kasvuodotusten taustalla ovat hyvät kehitysnäkymät monilla eri aloilla, mutta keskeinen kasvun moottori on edelleen vientiteollisuus. Hyviä näkymiä on mm. biotaloudessa, rakentamisessa, ICT-sektorilla, liike-elämän palveluissa ja matkailussa. Varsinais-Suomen ripeä kasvu jatkuu, kärkenä etenkin meri- ja autoteollisuus. Positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin panostetaan monin keinoin, avainasemassa on valtion ja alueiden yhteistyön tiivistäminen. Keski- Suomessa on Äänekosken biotuotetehtaan rakentaminen saatu valmiiksi ja nyt ollaan käynnistämässä tuotantoa suurin odotuksin. Jyväskylän seudun kasvuodotukset ovat monestakin syystä erittäin myönteiset. Biotalouteen kohdistuu edelleen uusia investointisuunnitelmia, ja alan hyvät näkymät heijastelevat kautta maan. Rakentamisen kasvu jatkuu varsinkin kasvukeskuksissa ja lukuisat julkiset rakennus- ja liikennehankkeet parantavat alan työllisyyttä. Työttömyys on laskenut kaikilla alueilla ja hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys ovat helpottuneet. Talouskasvun myötä työvoiman kysyntä on vilkastunut, samalla tosin työvoiman saatavuuden haasteet nousevat yhä useammin puheenaiheeksi TEM:n yhdyshenkilö: Elinkeino- ja innovaatio-osasto/Toimialapalvelu/Esa Tikkanen, s-posti: esa.tikkanen(at)tem.fi, puh. 050 040 5459 KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten yhdyshenkilö: Jouko Nieminen; jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi, puh 0295 022 769