Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

Maahanmuuttopolitiikka – sisältäen myös kotoutumista tukevan politiikan – koskettaa lähes kaikkia politiikkalohkoja. Tavanomaisesti maahanmuuttajien kotoutuminen uuteen yhteiskuntaan nähdään sosiaali-, työllisyys- ja koulutuspoliittisena haasteena. Raportissa käsitellään maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotoutumista innovaatiopoliittisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Osana työ- ja elinkeinoministeriötä toimiva kotouttamisen osaamiskeskus on tilannut Tampereen yliopiston tutkijana toimivalta Mika Rauniolta raportin innovaatiopoliittisten toimien soveltamisesta maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. Raportin taustalla on Tekesin tukema kansainvälinen tutkimushanke yhteisöjen merkityksestä innovaatiotaloudessa. Raportti osoittaa, että maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat Suomelle voimavara, mutta innovaatiotalouden välineitä soveltaen tämä voimavara tuottaisi nykyistä enemmän arvonlisää ja hyvinvointia.