Vaikuttavaa tutkimusta – Kokeiluehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

Yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistaminen ovat tärkeä osa hallituksen asettamia kärkihankkeita. Yliopistoissa on runsaasti osaamista ja tutkimustuloksia, joiden taloudelliselle hyödyntämiselle on suuri tarve tilanteessa, jossa kansantalous taantuu, työpaikat vähenevät ja teollisuuden vienti vetää huonosti. Yliopistot ovat aina olleet merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Perustoimintansa opetuksen ja tutkimuksen kautta ne tuottavat sekä osaajia yhteiskuntaan että turvaavat tietämyksen jatkuvan uudistumisen. Tutkimuksen hyödyntäminen on moniulotteinen ilmiö ja siksi uusien toimintamallien ja politiikkatoimenpiteiden määrittely on usein vaikeaa. Kehitystä vauhdittaa kuitenkin se, että aineettoman pääoman merkitys yritysten tuotannontekijänä on kasvanut ja tässä yliopistoilla on paljon annettavaa. Voidakseen vastata näihin haasteisiin yliopistojen on kehittävä uusia toimintamalleja ja vahvistettava kaupallistamisosaamista ja yrittäjyyttä tukevaa kulttuuria. Näiden näkökulmien ohjaamana työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti kesällä 2015 hankkeen ”Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen talouskasvun ja tuottavuuden lähteenä – kohti kokeilevaa kehittämistä”. Tässä iTUTKA-hankkeessa kartoitettiin tutkimuksen vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edellytyksiä sekä valmisteltiin kokeiluhankkeita niiden edistämiseksi. Hankkeeseen kutsuttiin mukaan viisi yliopistoa: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Hanke toteutettiin työpajatyöskentelynä osallistamalla asiantuntijoita yliopistoista, ammattikorkeakouluista, yrityksistä ja hallinnosta. Lisäksi hankkeeseen haastateltiin useita asiantuntijoita yliopisto- ja tiedehallinnosta. Hankkeessa tunnistettiin neljä haastealuetta, joiden ratkaiseminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia yliopistoilta ja niitä rahoittavilta tahoilta. Koska rahalla on suuri ohjaava vaikutus, kaksi kokeiluhanke-ehdotusta liittyy rahoitukseen: toinen yliopistojen rahoitusmalliin ja sen kriteerien uudistamiseen ja toinen yliopistojen sisäiseen rahanjakoon ja kustannusten kohdentamiseen. Kolmas ja neljäs ehdotus liittyvät yliopistojen ja yritysten yhteiskehittämiseen ja kaupallistamisprosessiin. Ehdotusten toteuttaminen edellyttää kaikkien toimijoiden strategista ketteryyttä ja toimenpiteiden yhdensuuntaisuutta, kuten raportin yleisissä suosituksissa todetaan. Suosituksissa painotetaan myös kokeilujen välitöntä käynnistämistä, jotta tulokset saataisiin vielä tämän hallituksen aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Elinkeino- ja innovaatio-osasto/Pirjo Kutinlahti, puh. +358 295 048 260