Yhdessä kehittämällä Euroopan parhaaksi: Toimialat esimerkkeinä

Toimialaohjelmat ovat työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisiä kehittämishankkeita osana Työelämä 2020 -hanketta. Yhteistä näillä kaikille, toimialasta riippumatta, on halu oll amukana rakentamassa Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.