Paikkaperustainen aluekehittäminen strategisena ohjenuorana

Paikkaperustainen aluekehittäminen on strategista politiikkaa, jossa tunnistetaan paikallisia ongelmia ja voimavaroja, ja jossa kehitetään aluetta poikkihallinnollisesti laajassa kumppanuudessa alueen toimijoiden kanssa. Tämän paperin lähtökohdat pohjaavat kesällä 2016 työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta -kirjaan, joka koostuu 13 artikkelista. Paperissa jäsennetään kirjassa esitettyjä paikkaperustaisuuden sisältöjä neloskierremalliin perustuvan toimijanäkökulman avulla