Jakamistalous Suomessa 2016 – Nykytila ja kasvunäkymät

PwC on työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvittänyt jakamistalouden nykytilaa Suomessa. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva jakamistalouden toimijoista, markkinoiden koosta ja alan kasvunäkymistä. Jakamistaloudella tarkoitetaan selvityksessä ilmiötä, jossa yksittäiset henkilöt tai muut toimijat, kuten mikroyrittäjät tai pienyritykset, jakavat vajaakäytöllä olevaa resurssia (esim. tuote, palvelu, aika tai osaaminen) digitaalisen alustan kautta. Selvityksen kohteet rajattiin pääasiallisesti vertaistoimintaan (ns. peer-to-peer, P2P). Selvityksessä tunnistettiin 37 Suomessa toimivaa jakamistalouden alustatoimijaa, jotka voitiin jakaa viiteen päätoimintasektoriin: 1) majoitus ja tilat, 2) vertaisliikenne ja autonjako, 3) kotitalous- ja pientyöt, 4) ammatilliset palvelut ja 5) joukkorahoitus