Kasvun agenda. Yritysten menestyksestä työtä ja toimeentuloa

Kasvun agenda tarkastelee talouskasvua tukevia politiikkasisältöjä ja edistää yhteisen näkemyksen muodostumista työ- ja elinkeinoministeriössä, sen ohjaamassa toimijakentässä sekä ministeriön ulkoisessa yhteistyössä. Agenda hyödyntää olemassa olevaa analyysitietoa ja tunnistaa lisäselvitysten tarpeita. Agenda ei ole konkreettinen politiikan toimeenpanosuunnitelma, mutta siltä nousee yleisen tason johtopäätöksiä politiikan suuntaamiseksi

Tiedostot

Muualla verkossa