Kasvun agenda. Yritysten menestyksestä työtä ja toimeentuloa

Kasvun agenda tarkastelee talouskasvua tukevia politiikkasisältöjä ja edistää yhteisen näkemyksen muodostumista työ- ja elinkeinoministeriössä, sen ohjaamassa toimijakentässä sekä ministeriön ulkoisessa yhteistyössä. Agenda hyödyntää olemassa olevaa analyysitietoa ja tunnistaa lisäselvitysten tarpeita. Agenda ei ole konkreettinen politiikan toimeenpanosuunnitelma, mutta siltä nousee yleisen tason johtopäätöksiä politiikan suuntaamiseksi