Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ovat valtioiden monikansallisille yrityksille esittämiä suosituksia vastuullisesta liiketoiminnasta. Tämä opas kertoo lyhyesti, mitä ohjeet sisältävät ja miten ohjeiden noudattamista seuraava kansallinen yhteyselin toimii Suomessa.