Alueellinen matkailutilinpito

Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta. Matkailutilinpidon laajentamisesta aluetasolle antaa yleisiä suuntaviivoja mm. UNWTO. Hankkeessa perustettiin laskentajärjestelmä matkailun maakuntatason talous- ja työllisyysvaikutuksien tuottamiseksi. Tuotettava tietosisältö on maakuntien välillä vertailukelpoinen ja sisällöltään vastaava kuin valtakunnallisessa matkailutilinpidossa, jota on nykymuodossaan tuotettu vuosilta 2011-2014. Edellisen kerran alueellisen matkailutilinpidon tietoja on tuotettu vuodelta 2002 silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta