Toimialaraportti: Luonnontuoteala

Viimeisen vuoden aikana alalla on puhuttanut vahvan suomalaisen luonnontuotebrändin rakentaminen, marja-alan tiivistynyt yhteistyö viennin vauhdittamiseksi eli marjaklusterityö, luomukeruualueiden laajentamistarpeet ja luonnonkasvien lisääntynyt raaka-ainekysyntä. Finpron vetämän marjaklusterin tavoitteena on nostaa alan imagoa, tehdä suomalaisia tuotteita näkyväksi sekä löytää argumentteja, joilla erottaudutaan kilpailijoista. Yritykset ovat pohtineet erityisesti yhteistä viestiä, jolla suomalaisia marjoja kannattaisi maailmalla markkinoida.