Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin

Tuulivoiman rakentamisen ja lisärakennussuunnitelmien myötä on huolestuttu niiden vaikutuksista lintuihin ja lepakoihin, koska kyseisten lajiryhmien yksilöiden törmäyksiä tuulivoimaloihin on raportoitu ympäri maailmaa. Työ- ja elinkeino-ministeriön tilaama kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista lintuihin ja lepakoihin tehtiin 1.3.–30.5.2017 kansainvälisen vertaisarvioidun kirjallisuuden sekä tuulivoimahankkeiden lintu- ja lepakkovaikutuksia tarkastelleiden raporttien perusteella