Työelämä 2020 -hankkeen väliarviointi, Loppuraportti 1.6.2017

Väliarviointityössä arvioitiin Työelämän kehittämisstrategian toteutumista edistävän Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteiden toteutumista hankkeen toteutuksen puolivälissä vuonna 2017, selvitettiin miten vuonna 2015 tehdyn erillisselvityksen kehittämisehdotukset on otettu huomioon hankkeen toteutuksessa, arvioitiin hankkeen toiminnan ja sisältöjen osuvuutta hankkeen toteutusympäristön muutoksiin sekä annettiin suosituksia hankkeen toteutukselle sen loppukaudeksi