Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – työaikalaki

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.6.2016 kolmikantaisen työryhmän selvittämään työaikasääntelyn kokonaisuutta ja valmistelemaan esitykset jolla päivitetään työaikalain ja sen jälkeen vuosilomalain säännökset 2020- luvun tarpeisiin. Työryhmän tuli saada työnsä työaikalain osalta valmiiksi kesäkuun loppuun 2017 mennessä. Työryhmän mietintö valmistui 30.6.2017 ja mietintöön liittyy Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Suomen Yrittäjät ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry:n eriävät mielipiteet