Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa

Suomessa on syntymässä uudenlaisia rakenteellisia ongelmia, kun alueen elinkeinoelämän kasvu ja työllisyysnäkymät ovat poikkeuksellisen hyvät. Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen puheenjohtajan, entisen pääministerin Esko Ahon selvittämään positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen tarvittavaa toimintamallia ja käytännön ratkaisuja. Selvityksessä esimerkkinä käytettiin Lounais-Suomea