Kasvua ja työpaikkoja kestävistä ratkaisuista

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti selvityksen biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden (BCK) työllisyyskehityksestä ja kansainvälisestä kasvusta, jotta saataisiin selville tilannekuva ja ennuste työllisyyskehityksestä, kansainvälisen kasvun potentiaali sekä tunnistettua ne politiikkakeinot joilla kasvua voidaan tehokkaimmin vauhdittaa