Kaupunkien uusi rooli innovaatioiden edistämisessä - INKA-ohjelman loppuarviointi

Innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelma käynnistyi vuonna 2014 ja sen tavoitteena on ollut alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti keväällä 2017 INKA-ohjelman loppuarvioinnin, jonka on toteuttanut Gaia Consulting Oy maalis-elokuussa 2017. Koska INKA-ohjelma loppui jo ennen suunniteltua päättymisaikaansa, arviointi ei ole perin-teinen ohjelman tulosten ja vaikuttavuuden arviointi, vaan ennemmin tulevaisuuden innovaatiopolitiikkaa ja sen kehittämistä palveleva selvitys ohjelman tavoitteiden relevanssista sekä ohjelmassa käytetyistä parhaista ja uusista hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista