Suomen tekoälyaika – Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi: Tavoite ja toimenpidesuositukset

Tekoälyä on kehitetty ja sovellettu aina 1950-luvulta lähtien, mutta vasta viimeaikainen voimakas kehitys ja menestyksek-käät sovellukset ovat osoittaneet sen mahdollisuudet konkreettisesti. Tekoäly on tänä päivänä kaikkialla ja sen uskotaan mullistavan liikenteen, teollisuuden, terveydenhuollon ja työelämän seuraavien vuosien aikana. Vaikka on jo olemassa paljon esimerkkejä tekoälyn menestystarinoista, on tekoälyn murros vasta alkamassa. Suomella on erinomaiset mahdolli-suudet olla tämän murroksen voittaja – verrattaessa tekoälyn vaikutusta talouskasvuun, Suomi sijoittuu toiseksi 11 kehitty-neen maan joukossa