Yksi yhdestä -kokeiluhankkeen loppuraportti

Työ- ja elinkeinoministeriössä on vuoden 2017 ajan kokeiltu ja kehitetty Yksi yhdestä -periaatteen soveltamista, jossa lainsäädännön yrityksille aiheuttama välitön sääntelytaakan lisäys on korvattava vastaavan suuruisella kustannussäästöllä. Kokeiluhankkeessa on kehitetty Excel-laskuri yritysvaikutusten arviointia ja Yksi yhdestä -laskentaa varten. Sääntelytaakkaan lasketaan hallinnollinen taakka ja muut keskeiset suorat noudattamiskustannukset. Periaatetta sovelletaan kansallista alkuperää olevaan tai EU-minimin ylittävään lainsäädäntöön, muttei kuitenkaan kolmikantaisesti sovittuun työlainsäädäntöön. Periaatteen ulkopuolelle on toistaiseksi rajattu verot, sakot ja rangaistusmaksut, yllättävästä tilanteesta tai vaaran torjumisesta johtuva poikkeuslainsäädäntö, sekä markkinoiden avaaminen kilpailulle, kilpailun edistäminen ja monopolivoiman väärinkäytön ehkäiseminen