Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2017

Suomen talouskasvu on vakaata ja aiempaa laajapohjaisempaa. Viennin rooli on vahvistumassa, kun taas kulutuksen rooli hieman pienenee. Valtiovarainministeriön ennustama kasvu vuosille 2017–2019 on kuitenkin matalaa, vaihdellen 1 prosentista 1,2 prosenttiin. The economic growth in Finland is stable and on a broader base than previously. The contribution of export is getting stronger, while the role of consumption is slightly weaker. The economic growth for the years 2017–2019 forecasted by Ministry of Finance will be modest, between 1–1,2 percent.