Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2016

Raportissa käsitellään toimipaikoissa tapahtunutta työvoiman hakua, työpaikkojen täyttöjä sekä toimipaikkojen lähiajan suunnitelmia palkata tai vähentää henkilöstöä. Raportti pohjautuu Tilastokeskuksen vuosittain tuottamiin työnantajahaastatteluihin. Vuonna 2016 noin 50 % toimipaikoista oli hakenut vakinaista tai määräaikaista työntekijää viimeisen 12 kuukauden aikana. Osuus on hivenen noussut edellisestä vuodesta. Yleisintä työvoiman haku oli julkisissa palveluissa ja koulutuksessa, terveydenhoito- ja sosiaalialalla sekä majoituksessa ja ravitsemuksessa. Suhteellisesti harvimmin työvoimaa haettiin vuonna 2016 maa- ja metsätalouden sekä kuljetuksen ja varastoinnin ja rakentamisen toimipaikkoihin.Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia oli vuonna 2016 kokenut 28 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista. Osuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuoteen nähden.This paper examines the search for labour and filling of vacancies by business establishments and their short-term plans of hiring or shedding personnel. The paper is based on employer interviews carried out by Statistics Finland. In 2016, ca. 50 % of the establishments had searched for either regular or fixed-term labour during the last 12 months. The share rose by 1 percentage point from the previous year. By branch, the share of establishments searching for labour was highest in public services and education, health care and social services, and accommodation and food services. The share was lowest in agriculture and forestry, transport and warehousing, and construction. 28 % of the establishments that had searched for labour faced recruitment problems. The share grew by 1 percentage point from the previous year.