Pk-yritysten kansainvälistyminen - syksy 2017

Kansainvälisistä pk-yrityksistä yli 60 prosenttia odotti suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Noin puolet kansainvälisistä yrityksistä odotti viennin kasvavan seuraavan vuoden aikana. Lisäksi vientiin aikoi panostaa nykyistä enemmän noin 45 prosenttia kansainvälisistä yrityksistä. Kansainväliset yritykset nimensä mukaisesti keskittyvät kansainvälisille markkinoille, joilla lähes puolet näistä yrityksistä ensisijaisesti toimii. Kansainväliset pk-yritykset harjoittavat vientiä, sopimusvalmistusta, kansainvälistä lisensiointia tai franchising-toimintaa. Yrityksellä voi myös olla tytäryhtiö tai yhteisyritys ulkomailla. Yritysten kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kansainvälisistä pk-yrityksistä 23 prosenttia ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia, kun vastaava osuus kaikista yrityksistä oli noin 10 prosenttia.