Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018 - 2022

Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018–2022 lähtökohtana on edistää toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Liikenne toimii Suomen kansantalouden merkittävänä ajurina sisältäen n. 35 000 yritystä ja työllistäen n. 200 000 henkilöä. Samaan aikaan liikenteen markkinoilla toimivien yritysten liikevaihto on arviolta yli 60 mrd. euroa. Liikenneala on merkittävien teknologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten keskellä ja sen uudistuminen pohjautuu pitkälti digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Liikennealan globaalit markkinat tarjoavat valtavan kasvupotentiaalin, esimerkiksi MaaSin (liikenne palveluna) markkinoiden ennustetaan kasvavan yli 1 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä