Työnvälityksen vuositilastot 2016

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi vuonna 2016 edellisestä vuodesta. Vuonna 2016 työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli avoinna yhteensä 592 400 työpaikkaa, mikä oli 75 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin vuoden aikana 562 400 eli 70 100 enemmän kuin vuonna 2015. Avoimista työpaikoista täyttyi vuoden 2016 aikana 117 800. Edellisestä vuodesta työpaikat lisääntyivät eniten Uudenmaan (37 400), Pirkanmaan (11 500) ja Varsinais-Suomen (6 700) ELY-keskusten alueella sekä johtajien (46 %), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (38 %), muiden työntekijöiden (30 %), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (27 %) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (21 %) ammattiryhmässä. Keskimäärin vuoden 2016 aikana oli avoimia työpaikkoja kuukauden aikana 84 700, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 46 800. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden 2016 aikana 897 200 työnhakijaa, mikä oli 16 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoiden määrä lisääntyi kymmenen ELY-keskuksen alueella; eniten Pohjanmaan (6 %), Satakunnan (6 %), Uudenmaan (5 %) ja Pohjois-Karjalan (3 %) ELY-keskusten alueella. Vastaavasti työnhakijoiden määrä väheni eniten Kainuun ( 5 %), Lapin ( 3 %) ja Etelä-Pohjanmaan ( 3 %) ELY-keskusten alueella. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä vuodesta yhdeksässä ammattiryhmässä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (7 %), erityisasiantuntijoiden (5 %) sekä sotilaiden (4 %) ryhmissä. Työnhakijoiden määrä väheni ainoastaan rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ( 3 %) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ( 2 %) ammattiryhmissä. Työnhaun keskimääräinen kesto oli 61 viikkoa. Vuoden 2016 aikana päättyi 908 900 työnhakujaksoa, joista 46 prosenttia päättyi työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Vuoden 2016 aikana työnhakijoita oli kuukauden lopussa keskimäärin 648 800 henkilöä, mikä oli 23 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuonna 2016. Työttömänä työnhakijana oli vuoden 2016 aikana yhteensä 701 200 henkilöä eli 11 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömänä työnhakijana olleiden määrä laski kahdentoista ELY-keskuksen alueella edelliseen vuoteen verrattuna; eniten Kainuussa ( 8 %), Pohjois-Savossa ( 6 %), Etelä-Pohjanmaalla ( 5 %) ja Hämeessä ( 5 %). Vastaavasti työttömien työnhakijoiden määrä nousi kolmen ELY-keskuksen alueella edelliseen vuoteen verrattuna; Pohjanmaalla (4 %), Satakunnassa (4 %) ja Uudellamaalla (1 %). Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 54 prosenttia. Suurin ikäryhmä olivat 25-34-vuotiaat, joita oli työttömistä 24 prosenttia. Suurin osa työttömistä työnhakijoista oli saanut keskiasteen koulutuksen (51 %). Päättyneiden työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto oli 25 viikkoa ja edelleen jatkuneiden työttömyyksien keskimääräinen kesto oli 57 viikkoa. Vuonna 2016 58 prosenttia oli ollut työssä ennen työttömyyden alkamista. Vastaavasti vuoden aikana päättyneistä (647 400) työttömyysjaksoista 45 prosenttia päättyi työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Vuoden 2016 aikana oli kuukauden lopussa työttömänä työnhakijana keskimäärin 348 800 henkilöä eli 3 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna.