Työvoimakoulutuksen vuositilastot vuonna 2016

Työvoimakoulutuksessa oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 20 700 oppilasta, mikä on 1 600 (-7 %) vähemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 aikana työvoimakoulutuksen aloitti 50 000 henkilöä, mikä on 4 500 enemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutuksen suorittaneita oli 38 600 eli 1 200 enemmän kuin vuonna 2015. Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli miehiä 57 % ja naisia 43 %. Alle 25-vuotiaita koulutuksen aloittajia oli 6 600, mikä on 13 % kaikista aloittaneista. Yli 50-vuotiaiden osuus oli 17 %. Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli vuonna 2016 työttömiä (ilman lomautettuja) noin 72 %, vuonna 2015 myös 72 %. Lomautettujen osuus oli kaksi prosenttia, saman verran kuin vuonna 2015. Vammaisia ja pitkäaikaissairaita oli 5 % kaikista aloittaneista. Koulutuksen aloittaneet ulkomaalaiset edustivat noin 160 eri kansalaisuutta. Ulkomaalaisten osuus kaikista aloittaneista oli 40 %. Työvoimakoulutuksen keskimääräinen pituus vuonna 2016 oli 4,9 kuukautta (vuonna 2015 5,5 kuukautta). Vuodelle 2016 hankitun työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivän hinta oli keskimäärin 51,5 euroa, mikä on 7,4 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksen vuonna 2016 suorittaneista 50 % oli työssä kaksi kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Tämä on yhden prosenttiyksikön enemmän kuin vuonna 2015.