PK-toimialabarometri: Liike-elämän palvelut, syksy 2017