Julkista tukea matkailun kehittämiseen

Matkailuelinkeinon kehittämiseen kohdennetaan julkista tukea hyödyntäen mm. Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa (ESR), maaseuturahastoa, TEKESin ohjelmia, sekä ministeriöiden myöntämiä suoria avustuksia. Matkailu on keskeisesti tuettava toimiala myös 2015 käynnistyneissä rakennerahasto- ja maaseutuohjelmissa.

Matkailullisin perustein myönnettiin julkista tukea vuosina 2007 -2013 noin 500 milj. euroa. Tästä noin reilut neljännes on on yritystukia, kolmannes matkailun operatiiviseen toimintaan kuten tuotekehitykseen ja loput matkailua tukevien palvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen. Matkailun käyttämän julkisen tuen suuruus on suurin piirtein sama kun on matkailuklusterin osuus BKT:sta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

ELY-keskukset myöntävät tukia yrityksille investointeihin, yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen. Ne tarjoavat neuvontapalveluja matkailuyrityksille ja hoitavat alueensa infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä. Matkailun valtakunnallisena asiantuntijana toimii matkailun toimialapäällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 

Maakuntien liitot

Maakuntien liitot myöntävät tukea matkailun kehittämishankkeisiin, yleismarkkinointiin, neuvontaan, koulutukseen ja tutkimukseen.

Tekes

Tekes tarjoaa innovaatiorahoitusta yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja julkisten palvelujen tuottajille. Kansainvälistyvät ja kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein rahoituksen kohderyhmä.

Finnvera Oyj

Finnvera kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja. Se edistää yritysten vientiä ja kansainvälistymistä rahoituksen keinoin. Finnveran rahoituspalveluja ovat lainat, takaukset ja vientitakuut, joita matkailuyritykset voivat hakea.

Yritys-Suomi

ELY-keskusten ja Finnveran rahoituspalveluista löytyy tietoa Yritys-Suomi-verkkopalvelusta. Se on yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tarkoitettu verkkopalvelu, jossa on tietoa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

TeamFinland

Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut aina neuvonnasta rahoitukseen.

Lisätietoa: Sanna Kyyrä