Kansainväliset raportointikehykset

Global Reporting Initiative (GRI)

Kansainvälisesti käytetyin yhteiskunta- ja yritysvastuun raportointistandardi on GRI G3 -ohjeisto. Ohjeisto koostuu raportointia ohjaavista periaatteista ja raportoinnin mittareista. Standardista on ilmestynyt uusi versio GRI 4 toukokuussa 2013. Muutamat suomalaiset yritykset ovat siirtyneet uuteen ohjeistukseen.

G3-ohjeistossa raportoinnin sisältöä koskevat olennaisuuden, sidosryhmien osallistamisen, kestävän kehityksen ja täydellisyyden periaatteet. Raportoinnin laatua ohjaavat puolestaan tasapainoisuuden, vertailukelpoisuuden, oikeellisuuden, selkeyden ja varmennettavuuden periaatteet.

Raportointivaatimukset koostuvat seuraavista osa-alueista: 1) strategiasta ja analyysistä, 2) organisaation profiilista, 3) raportointiperiaatteista ja -rajauksista, 4) hallintokäytännöistä, 5) sitoumuksista ja sidosryhmäyhteistyöstä, 6) johtamisen lähestymistavoista sekä 6) taloudellisen, 7) sosiaalisen ja 8) ympäristövastuun indikaattoreista.

GRI 4-versiossa on raportointielementtejä selkiytetty. Uudet osiot liittyvät lähinnä toimitusketjun hallintaan, hallitustyöskentelyyn, palkitsemiseen sekä liiketoiminnan eettisiin periaatteisiin ja niiden noudattamiseen. Uusi versio täyttänee tietovaatimuksiltaan ei-taloudellisia tietoja koskevan direktiiviehdotuksen vaatimukset.

Global Reporting Initiative

Muita vastuullisuusraportointikehyksiä

Muita kansainvälisiä yritysten ja muiden työyhteisöjen vastuullisuuden arvioimiseen, mittaamiseen ja raportointiin liittyviä standardeja ovat mm. AA 1000 ja vuonna 2010 valmistunut ISO 26000. Myös jotkut suomalaiset toimialaliitot ovat laatineet toimialakohtaisia raportointiohjeita, kuten Elintarviketeollisuusliitto ja energia-alan keskusliitto, Finenergy. Niin ikään on julkaistu erillisiä kansainvälisiä ja suomalaisia yritysten ympäristövastuun arviointimittareita ja -standardeja, kuten ISO 14001 ja Carbon Disclosure Project.

Kansainvälinen tietokanta vastuullisuusraporteista

Global Reporting Initiative (GRI) ylläpitää kansainvälistä Sustainability Disclosure Database -tietokantaa eri maissa julkaistuista vastuullisuusraporteista. Tietokantaan on jo tallennettu yli 11 000 raporttia 4000 organisaatiosta, näistä 150 Suomesta (tilanne marraskuussa 2012). Suomessa GRI:n kumppani on FIBS.


Tutustu tietokantaan
Rekisteröi vastuullisuusraportti FIBSin sivujen kautta