Team Finland –kasvuohjelma vauhdittaa kansainvälistymistä

Team Finland –kasvuohjelma vauhdittaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä sekä ulkomaisia investointeja ja matkailua Suomeen.  Ohjelman hankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2018 loppuun asti. Tänä aikana ohjelman kokonaisrahoitus on noin 65  miljoonaa euroa.

Kasvuohjelman rahoitusta voidaan myöntää valtionavustuksina laajoihin hankekokonaisuuksiin yritysten kansainvälistymisen sekä Suomeen suuntautuvan matkailun ja investointien edistämiseen.

Kasvuohjelmalla panostetaan erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaatioon. Rahoitusta kohdennetaan myös elintarvikeohjelmaan, ICT –sektorin uuden yritystoiminnan kansainvälistymisen vauhdittamiseen sekä yritysten tukemiseen niiden hakiessa korvaavia vientimarkkinoita Venäjän laskevan viennin tilalle.

Keskiössä yritykset ja niiden tarpeet

Rahoitetuissa ohjelmissa yrityksiä autetaan muun muassa rahoituksen ja verkostojen löytämisessä ja markkinoinnissa. Ohjelmia suunnitellaan yhteistyössä yritysten kanssa.

Kasvuohjelman tyypillisiä toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • yritysten vientivalmiuksien nostaminen
  • yhteistyö ja verkostoituminen
  • yhteiset toimenpiteet markkinoilla
  • viennin ja investointien esteiden poistaminen sekä brändäys.

Ohjelmat ovat avoimia ja yritykset voivat liittyä niihin myös ohjelman ollessa jo käynnissä. Kasvuohjelmien tavoitteiden toteutumista arvioidaan konkreettisilla mittareilla, muun muassa seuraamalla muutoksia yritysten liikevaihdossa, viennissä ja työpaikkojen määrässä sekä investointien ja matkailijamäärien kasvussa.

Team Finland –kasvuohjelmapäätökset hankkeiden toteuttajille tehdään työ- ja elinkeinoministeriössä. Hankkeiden toteuttajina toimivat ensisijaisesti Finpron kaltaiset yritysten kansainvälistymiseen sekä Suomeen suuntautuvan matkailun ja investointien edistämiseen erikoistuneet valtiorahoitteiset yhteisöt.

Lisätietoja:     

Ylitarkastaja Natalia Härkin
Neuvotteleva virkamies Mikko Ojala

team.finland.fi