Kasvuvyöhykkeet

Kasvuvyöhykkeet eivät rajoitu hallinnollisiin rajoihin, vaan ne muodostavat toiminnallisia alueita. Kasvuvyöhykkeiden kehittämisen tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, parantaa työvoiman liikkuvuutta ja houkutella kansainvälisen tason investointeja.

Lähtökohtana on kehittää vyöhykkeitä toiminnallisina kokonaisuuksina, yli hallinnollisten rajojen ja olemassa olevia liikennejärjestelmiä hyödyntäen parantaen erityisesti työvoiman liikkuvuutta.

Vyöhykkeiden strateginen kehittäminen tähtää alueellisen kehittämisen ja aluesuunnittelun sekä elinkeino-, työllisyys ja liikennepolitiikan kokonaisuuksien aiempaa parempaan huomioimiseen. Kehittämisen tavoitteena on myös kansainvälisten yhteyksien parantaminen ja yhteistyön tiivistäminen yli Suomen rajojen.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -kärkihankkeen yhteydessä toteutetussa kasvuvyöhykekilpailussa hallitus valitsi sopimusmenettelyn piiriin itä-länsi suuntaisesti Etelä-Suomen leikkaavan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sekä Helsingistä Tampereen kautta Seinäjoelle ulottuvan Suomen kasvukäytävän. Keväällä 2016 toteutettu kasvuvyöhykekilpailu toteutettiin ensimmäistä kertaa ja siinä valittiin 2 parasta esitystä, joiden kanssa valtio solmi strategisen sopimuksen vyöhykkeiden kehittämiseksi vuosille 2016-2019.

Lisätietoja: Lari Anttonen