Kaupunkien kehittäminen EU-ohjelmissa

EU:n jäsenmaat tekevät yhteistyötä kaupunkipolitiikassa monin tavoin. Yhteistyön aiheita ovat mm. kaupunkiulottuvuus koheesiopolitiikassa, kaupunkien verkostoitumisen kehittäminen, kestävän kaupunkikehityksen tukeminen ja kaupunkitutkimuksen vahvistaminen EU-tasolla.

Jäsenmaat ja EU:n komissio ovat vahvistamassa kaupunkipolitiikkaa valmistelemalla EU:n tasoista kaupunkiagendaa. Jäsenmaiden kaupunkiasioista vastaavat ministerit hyväksyivät ns. Riian julistuksessa kesäkuussa 2015 agendan valmistelun. Agenda ja sen konkreettiset yhteistyöteemat hyväksytään toukokuussa 2016 Amsterdamissa Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella.

EU:n kaupunkiagendalla pyritään tiivistämään jäsenmaiden, komission ja kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistä työtä kaupunkien kehittämiseksi. Tavoitteena on etenkin:

  • valjastaa paremmin kaupunkien potentiaali työpaikkojen, kasvun ja innovaatioiden lähteinä tukemaan koko EU:n kasvua ja Eurooppa2020-tavoitteiden toteuttamista
  • vahvistaa kaupunkeihin vaikuttavien EU-politiikkojen koordinaatiota ja parantaa EU-säännöksiä, joilla on vaikutuksia kaupunkikehitykseen
  • edistää jäsenmaiden ja kaupunkien välistä aiempaa tehokkaampaa tiedonvaihtoa ja keskinäistä oppimista

Lisätietoja: Olli Voutilainen