Käytännön toimia julkisten palveluiden kehittämiseksi

TEAS-hanke - tiekartta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

TEM on käynnistänyt hankkeen innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseksi. Hankkeessa pyritään täsmentämään innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamista ja seurantaa, kuvata niiden sektorikohtainen potentiaali hankkijoille sekä vahvistaa vaikuttavuuspohjaista hankintojen kohteen määrittelyä ja seurantaa. Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimusrahoituksella (VN TEAS-rahoitus). 

Tekes Huippuostajat-ohjelma

Huippuostajat-ohjelmassa pyritään tukemaan uusien innovaatioiden syntymistä fiksujen innovaatiomyönteisten julkisten hankintojen avulla. Ohjelmassa pyritään tukemaan julkisia hankkijoita käyttämään hankintoja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi, julkisten palveluiden uudistamiseksi ja yritysten palveluiden ja tuotteiden kehittymistä ja markkinoille pääsyä.

Valtion ja kaupunkiseutujen kasvusopimukset

Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat vahvasti esillä työ- ja elinkeinoministeriön ja kaupunkiseutujen välisissä kasvusopimuksissa keinona hyödyntää kaupunkien investointeja ja hankintoja uusien palveluiden ja tuotteiden synnyn tukena sekä yritysten referenssikohteiden mahdollistajana. 

Kokeilut-raportti

Kokeilujen systemaattinen käyttö julkisten palveluiden uudistamisessa on Suomessa vielä uutta. TEM:n Kokeileva kehittäminen -raportissa selvennetään, kuinka kokeiluja voi käyttää julkisen sektorin palveluiden uudistamisen välineenä.

Lisätietoja: Mikko Martikainen