Kehitysmaat ja kehittyvät markkinat

Maailmantalouden kasvun arvioidaan olevan tulevaisuudessa ennen muuta kehittyvien ja kehitysmaiden varassa. Työ- ja elinkeinoministeriö edistää kehitysmaiden markkinoille tähtäävää yhteiskuntavastuullista liiketoimintaa sekä innovaatioiden kehittämistä. Kestävä talouskasvu on paras keino vähentää köyhyyttä kehitysmaissa ja turvata ympäristöllisesti kestävä kehitys sekä ihmisarvoisten työpaikkojen syntyminen.

Yritysten innovaatiot avuksi

Suomalaisilla yrityksillä on tarjota kehitysmaita hyödyttäviä ratkaisuja, jotka liittyvät mm. kaupungistumiseen, puhtaiden teknologioiden kehittämiseen, terveyden edistämiseen, puhtaan veden turvaamiseen, digitaalisiin palveluihin sekä bio- ja kiertotalouteen.

Digitaalisilla palveluilla voidaan kehittää mm. koulutusta, terveydenhuoltoa sekä hallintoa. Uusiutuvien energiaratkaisujen ja puhtaiden teknologiaratkaisujen avulla voidaan ratkaista energian saannin ongelmia sekä varmistaa, että energian tuotanto ei kuormita ympäristöä.  

Tukea kehittämishankkeisiin

Tekesin BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Ohjelmasta voi saada tukea yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hankkeisiin.Hankkeita on käynnissä Intiassa, Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Keniassa ja Vietnamissa.

Team Finland -palvelut auttavat yrityksiä kansainvälistymisessä. Team Finland –kasvuohjelmat voivat tukea pk-yrityksiä yrityksiä kehittyville markkinoille tähtäävän liiketoiminnan kehittämisessä sekä oikeiden kumppaneiden löytämisessä.

Finnfund  rahoittaa kannattavia yksityisiä hankkeita kehitysmaissa ja Venäjällä. Finnfund tarjoaa suomalaisyrityksille pääomaehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja ja kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista. Finnpartnershipiltä voi hakea liikekumppanuustukea ja etsiä yhteistyökumppaneita kehitysmaista matchmaking-palvelun avulla.  

Kestävää kehitystä luonnonvaroista

Luonnonvarojen hyvä hallinnointi ja erityisesti niiden jalostusasteen nostaminen on monen maan ainoita nopeita keinoja kansalaisten varallisuuden ja toimeliaisuuden nostamiseksi.  Tätä edistetään Geologian tutkimuskeskus GTK:n hankkeissa, joissa kehitetään paikallista luonnonvarasektorin osaamista ja mm. geotietokantojen hallinnointia sekä parannetaan ruokaturvaa.

Lisätietoja: Leena Pentikäinen