Koheesiopolitiikan valmistelu ohjelmakaudelle 2021+

Koheesiopolitiikan uudistamista tulevalle rahoituskehyskaudelle tarkastellaan koko rahoituskehyskokonaisuuden valossa. Euroopan komissio antoi 2.5.2018 ehdotuksensa EU:n monivuotisiksi rahoituskehyksiksi eli EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi vuosille 2021-2027. Tavoitteena on saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys päälinjoista vuodessa, mutta neuvottelut jatkunevat edelleen sekä rahamäärän että sisällön osalta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2019 loppupuoliskolla.

Koheesiopolitiikan asetusehdotukset annetaan toukokuun lopussa. Komissio valmistelee koheesiopolitiikkaan liittyviä uudistuksia sen hallinnon keventämiseen ja  joustavuuden lisääminen liittyen. Rahoituksen saamisen halutaan jatkossa myös olevan paremmin yhteydessä siihen, että jäsenmaat noudattavat EU:n yhteisiä pelisääntöjä.

EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuudesta päätetään Eurooppa-neuvostossa yksimielisesti osana monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluprosessia. Eurooppa-neuvosto päättää sekä EU:n budjetin varainkäyttöä tukevan strategian, tarkemmat käyttökohteet sekä kunkin jäsenvaltion käyttöön varattavat määrärahat. 

E-jatkokirje koheesiopolitiikan uudistamisesta 26.9.2017

Komission tiedonanto 2.5.2018 EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä 2021-2027

Liite komission tiedonantoon liittyen

Komission ehdotus EU:n monivuotisiksi rahoituskehyksiksi 2021-2027