Tilastot tukevat päätöksentekoa

Kotouttamispolitiikan suunnitteluun tarvitaan seurantatietoa. Työ- ja elinkeinoministeriö koostaa rekisteritietoja maahanmuutosta ja maahanmuuttajien elinoloista tilastoiksi.

Indikaattorit arvioinnin ja seurannan välineenä

Kotouttamispolitiikan kehittäminen perustuu määrällisiin ja laadullisiin indikaattoritietoihin.

Seurantajärjestelmän osa-alueet ovat:

  • osallistuminen työmarkkinoille
  • koulutus ja oppiminen
  • turvallisuus
  • terveys ja hyvinvointi
  • poliittinen osallistuminen
  • lupaprosessien sujuvuus

Seurantajärjestelmän eri osioista saadun tiedon pohjalta kootaan kokonaiskatsaus kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden arvioimiseksi. Kokonaiskatsaus julkaistaan joka neljäs vuosi.

Lisätietoja: Villiina Kazi